Just nu har vi inga planerade datum för denna kurs.

Skicka oss din epostadress så informerar vi dig när nästa kurs är planerad!

 

Ola Andersson

Kontakta Ola om du har några frågor.

Tel: 040-630 64 60

ola.andersson@ommh.se

Få alla medarbetare med kundkontakt att aktivt bidra till att intäkterna ökar, en utbildning för dig som är ledare i ett konsultföretag.

Målet är att din organisation ska öka sina intäkter. Syftet är också att ge dig som ledare i ett konsultföretag bättre kunskap, tydligare insikt och hands-on verktyg som du direkt kan implementera i din organisation.

Efter utbildningen har du fått en tydlig bild över vilka förändringar er organisation behöver göra samt verktygen för att genomföra dem. Du har även fått med dig viktig kunskap om hur du får till en beteendeförändring vad gäller ackvisition/försäljning. En utbildning som, till skillnad från andra utbildningar du gått, är praktisk och väldigt hands-on.

Ur kursinnehållet

  • Konsultbranschens utmaningar
  • Referenscase från konsultorganisationer som lyckats få konsulterna proaktivt delaktiga i försäljning/personlig marknadsföring och tar marknadsandelar trots hård konkurrens.
  • Vägen till en säljdriven och konkurrenskraftig organisation. Steg för steg.
  • Vem i organisationen ska sälja, och vem ska inte sälja?
  • Hur får jag medarbetarna att känna sig trygga i den dagliga kundkontakten?
  • Hur utnyttjar jag individens och gruppens resurser på bästa sätt?
  • Säljdrivande aktiviteter för medarbetare utanför säljorganisationen
  • Vilka hinder finns, hur kommer du förbi dem?
  • Hantera motståndare till processen, både på ledningsnivå och medarbetarnivå.
  • Genomgång av verktygen, anpassade till yrkesroller och arbetssätt.

Utbildningen varvar föreläsning, diskussionsfrågor, övningar och konkreta case.

 

 

 

Utbildningsledare

Utbildningsledare är Mårten Persson som under många år arbetat med säljträning för konsulter och som utbildningskonsult på några av Sveriges största revisionsbyråer, patentbyråer, advokatbyråer och tekniska konsulter. Mårten är även medgrundare av Vendiro som är ett mätverktyg som mäter aktivitetsnivån inom personlig försäljning och marknadsföring på konsultbyråer. Mårten Persson arbetar även som lärare på IHM Business School.

 

 


Anmälningsformulär

Ledarutbildning – Att leda ett säljdrivet konsultföretag

OBS! Det tar några sekunder för formuläret att skickas – V.v. ha tålamod!

 

Xpand in Sweden

Mårten Persson har utbildat en rad olika företag och organisationer i konsten att sälja som ickesäljare. Mårtens bolag Xpand in Sweden AB är ett konsultbolag med inriktning på försäljning och affärs-utveckling. Mårten har en lång erfarenhet av försäljning och säljeffektiviseringsprocesser i både stora och små verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om Xpand

loggastr

Vendiro är en enkel och effektiv metodik vars syfte är att öka försäljningen och kundnöjdheten genom att öka antalet värdeskapande aktiviteter. Vendiro är först och främst framtaget för icke-säljare som har kundkontakt och vissa inslag av sälj i sitt arbete. Alla medarbetare kan delta i projektet, aktiviteterna är enkla och inte tidskrävande och ska inte ta tid från den övriga verksamheten.

Klicka här för att läsa mer om Vendiro