Boka kurs idag!

TID & PLATS

Heldagskurs

09:00 – 16:00

Registrering: 08.45

Stockholm

20 juni

Malmö

18 juni

 

Återkom för fler tider och orter…

 

Fika, lunch och eftermiddagsfika samt kursmaterial ingår. 

Pris: 7 900 kr exkl. moms

 

 

Ett stort antal myndigheter, offentligägda företag och stiftelser, privatägda företag och ideella föreningar kommer under 2018 behöva utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är enkelt uttryckt en internrevisor som ska granska organisationens personuppgiftshantering. Det är ett uppdrag som ställer höga krav på såväl juridisk kunskap som teknisk kunskap samt en stor förståelse för organisationen.

Syftet med denna grundutbildning är att ge dig en överblick över de centrala juridiska tillämpningsfrågorna, en praktisk förståelse för hur dataskyddsombudets arbetsuppgifter kan utföras – och inte minst hur dataskyddsombudet kan medföra affärsnytta eller verka för högre förtroende från medborgare.

Denna grundutbildning riktar sig till dig som utsetts till dataskyddsombud, nu arbetar som personuppgiftsombud eller dig som i annan kapacitet kommer arbeta nära ett dataskyddsombud (som VD, vid IT-avdelningen, som förbunds- eller bolagsjurist etc.).

 

”Juristerna bakom verktyget – GDPR Hero för offentlig sektor delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter”

 

Vad innebär GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation”, GDPR, kommer att träda i kraft den 25:e maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen gäller för alla personuppgifter som hanteras i ett företag, myndighet eller organisation och innebär att nya krav på rutiner och processer för en säkrare hantering av personuppgifter sker.

 

Kursinnehåll

Under heldagsutbildningen kommer vi bland annat att gå igenom följande:

– Allmänt om GDPR
– Skillnad mellan GDPR och personuppgiftslagen
– Dataskyddsombudet, styrelsen och ledningen – dataskyddsombudets ställning i organisationen
– Dataskyddsombudet och resursfrågor vid budget
– Dataskyddsombudets oberoende – praktiska frågor och tillämpningsproblem
– Dataskyddsombudets lagstadgade tystnadsplikt
– Dataskyddsombudets kontakt med enskilda och tillsynsmyndighet (Datainspektionen)
– Hur arbetar Datainspektionen samt genomgång av tillsynspraxis
– Praktiskt utförande av dataskyddsombudets arbetsuppgifter

  • Projektledning vid personuppgiftshantering;
  • Vilka områden inom organisationen blir särskilt viktiga med GDPR;
  • Värdering mellan en legal risk (juridisk risk) och en affärsmässig risk;
  • Hur kan en genomlysning av organisationen (“GAP-analys”) genomföras;
  • Genomförande av en konsekvensbedömning.

Utbildningen varvar föreläsning och diskussionsfrågor.

Målgrupp

Nuvarande personuppgiftsombud, projektledare och huvudansvariga.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

 

Våra utbildare är jurister med specialisering mot GDPR och är alla del av Sällberg & Co som är en affärsjuridisk byrå med 100 % fokus på GDPR. Kontakt: Emma Svärd, emma.svard@sallbergco.se

Emma Svärd

Utbildningsansvarig

Aron Klingberg

FöreläsareAnmälningsformulär

Grundkurs - Dataskyddsombud

Om ni vill ha fakturan skickad till annan e-mail än kursdeltagarens.
OBS! Det tar några sekunder för formuläret att skickas – V.v. ha tålamod!

GDPR Hero

 

Alla som går vår kurs får dessutom 3 månaders gratis tillgång
till det webbaserade verktyget GDPR Hero