Skriva för webben och sociala medier

Bra text handlar om mer än bara bokstäver.Intressant, relevant och överblickbart är ledorden vad gäller webbtext. Och textmaterialet är viktigare än någonsin. På webben har vi 3-4 sekunder på oss att fånga besökarens intresse.

Google Analytics i praktiken

En av de bästa och mest kraftfulla verktygen för att följa upp hur bra din webbplats verkligen fungerar är Google Analytics…