Allmänna villkor

Användarvillkor för utbildningen GDPR – Digital intensivkurs
Tillämplig fr.o.m. 2017-11-01

Bekräftelse
Senast tre dagar efter beställning får beställaren en bekräftelse med praktisk information gällande er utbildning.

Avbokning
Anmälan är bindande.

Betalning
Alla priser är exkl. moms.
Betalning ska erläggas enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall deltagaren erlägga full likvid senast 30 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter. Faktura för din kurs kommer från OMMH Scandinavia AB till den e-post du uppgett vid anmälan.

Upphovsrätt
All upphovsrätt till utbildningen innehas av Nackademin AB. Du som kund äger inte rätt att kopiera utbildningen, delvis eller i helhet.

Databehandling och integritet
OMMH Scandinavia AB (försäljningsansvarig) samt Nackademin AB (ägare av kursen) behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda
register. De personuppgifter som behandlas är de som Kunden lämnar när Kunden beställer Tjänster, begär support, registrerar Användare, samt i förekommande fall vid andra kontakter. Behandling sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att OMMH Scandinavia AB och Nackademin AB kan fullgöra ingångna avtal. Ni har rätt att gratis, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Er skriftliga begäran skall skickas till OMMH Scandinavia AB, Justinsgatan 13, 215 65 Malmö. Anser ni att personuppgift om er är felaktig ber vi er vänligen kontakta OMMH så att rättelse kan genomföras. I de fall OMMH behandlar personuppgifter för vilka Kund är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kunds anställda fungerar OMMH som personuppgiftsbiträde åt Kund. Användaren innehar samtliga rättigheter till Användarens data. OMMH samt Nackademin AB har dock rätt att använda Kundens data för statistiska ändamål där data presenteras anonymt och inte specifikt för Användaren samt för att förbättra och utveckla utbildningen. På begäran av Kund ska samtlig data raderas omedelbart.