Allmänna villkor

Allmänna villkor/Conditions

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal eller sjukdom.

Deltagare – Avbokning och Överlåtelse
Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega eller gå vid ett senare tillfälle, men vi kan inte garantera plats vid ett specifikt datum då datum kan ställas in pga för lågt antal deltagare.

Betalning
Alla priser är exkl. moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 30 dagar från fakturadatum. Fakturering sker i de flesta fall från OMMH Scandinavia AB (org nr 556720-9092) men kan också faktureras av utbildningsansvarig Sällberg & Co.

Databehandling och integritet
OMMH Scandinavia AB (försäljningsansvarig) samt Sällberg & Co (utbildningsansvarig) behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. De personuppgifter som behandlas är de som Kunden lämnar när Kunden beställer Tjänster, begär support, registrerar Användare, samt i förekommande fall vid andra kontakter. Behandling sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att OMMH Scandinavia AB och Sällberg & Co kan fullgöra ingångna avtal samt i vissa fall informera kunden om andra utbildningar och tjänster som är relevanta för kunden. Ni har rätt att gratis, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Er skriftliga begäran skall skickas till OMMH Scandinavia AB, Justinsgatan 13, 215 65 Malmö. Anser ni att personuppgift om er är felaktig ber vi er vänligen kontakta OMMH (info@ommh.se) så att rättelse kan genomföras. I de fall OMMH eller Sällberg & Co behandlar personuppgifter för vilka Kund är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kunds anställda fungerar OMMH och Sällberg & Co som personuppgiftsbiträde åt Kund. Kunden innehar samtliga rättigheter till kundens data. OMMH samt Sällberg & Co har dock rätt att använda Kundens data för statistiska ändamål där data presenteras anonymt och inte specifikt för Användaren samt för att förbättra och utveckla tjänsten. På begäran av Kund ska samtlig data raderas omedelbart.