Allmänna villkor

Allmänna villkor/Conditions

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in planerad konferens vid för lågt deltagarantal.

Bekräftelse
Senast tre dagar efter anmälan får du en bekräftelse med praktisk information om konferensen.

Deltagare – Avbokning och Överlåtelse
Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega.

Betalning
Alla priser är exkl. moms.
Betalning ska erläggas enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall deltagaren erlägga full likvid senast 30 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter.